AR-GE PROJE YÖNETİM EĞİTİMLERİ

İNNOEM kurumlarda Ar-Ge kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi, kuruma uygun inovasyon modellerinin belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik eğitim paketleri sunmaktadır.  Ar-Ge Proje eğitimlerinde fikir oluşturma aşamasından projeler kapatılarak uygulamaya alınması kadarki tüm süreçlerin modellenmesi ve geliştirilmesine yönelik eğitim hizmetleri sunulmaktadır

AR-GE PROJE HAZIRLAMA VE YÜRÜTME EĞİTİMLERİ

İNNOEM, TÜBİTAK, KOSGEB ve Bakanlıklara özel hazırlanan başvurulara yönelik tecrübesi ile proje kapsamlarının oluşturulması, fon mekanizmalarına ait süreler, proje başvurularının hazırlanması ve raporlanmasına yönelik uygulamalı eğitim hizmetleri sunmaktadır. 

KURUMLARA ÖZEL EĞİTİMLER

Eğitim planlamasında kurumun analizi yapılarak farklı aşamalardaki eğitim ihtiyaçları belirlenmekte, ihtiyaca özel eğitim paketleri hazırlanarak eğitimlerin etkileri analiz edilmektedir. Eğitimlerde İNNOEM ekibindeki uzmanlar ve akademisyenler faaliyet göstermektedir. 

AR-GE TEŞVİK PROGRAMLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER

İNNOEM uzmanları KOSGEB, TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge teşviklerine yönelik eğitimler ve proje- fon eşleşmelerinde dikkat edilecek kriterlere yönelik eğitim hizmetleri sunmaktadır.

İNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

İNNOEM uzmanları farklı inovasyon modelleri, stratejik planlama, işbirliklerine yönelik modeller ve farklı ölçeklerde inovasyon uygulamalarına yönelik kurumlara özel eğitim hizmetleri sunmaktadır.

KAMUYA ÖZEL EĞİTİMLER

İNNOEM uzmanları kamusal alandaki tecrübeleri doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarını analiz ederek KAMU yapısına uygun eğitim paketleri hazırlamaktadır.  Eğitimlerde eğitimlerin sonuçlarının izlenmesi için etkinlik analizleri gerçekleştirilmektedir.