AR-GE YAPILANMASI VE RE-ORGANİZASYON

İNNOEM ekibi olarak kurumlarda Ar-Ge kültürünün oluşması, Ar-Ge’ye özel süreçlerin ve prosedürlerin modellenmesi, kuruma özel inovasyon modellerinin oluşturulması ve Ar-Ge departmanlarının kurulumundan başlayarak Ar-Ge ve Teknoloji Merkezleri oluşturulmasına yönelik yapılanma süreçlerinde yol gösterici olmaktadır. 

AR-GE MERKEZİ KURULUMU

İNNOEM ekibi olarak 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın beklentilerine uygun olarak mevcut Ar-Ge altyapısının analizi, Ar-Ge Merkezi olunmasına yönelik stratejik yol haritalarının oluşturulması, Ar-Ge’ye özel iş süreçlerinin oluşturulması, başvuruların hazırlanması, Ar-Ge Merkezinin yönetimi, izlenmesi ve sürdürülebilirliğine yönelik hizmet verilmektedir. 

TEKNOKENT ŞİRKETİ KURULUM DANIŞMANLIĞI

İNNOEM ekibi, Ar-Ge’ye yatırım yapan, gelir modeli Ar-Ge ve teknolojik ürünlerin satışından doğan şirketler için uygun teknokentlerin araştırılması, projelendirme, başvuru ve kabul sürecinin yönetimi, kurulum sonrası 4691 Sayılı kanuna uygun olarak mali ve yönetimsel yapılanmanın sağlanması, izleme ve sürdürülebilirlik konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

AR-GE FON VE TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

İNNOEM ekibi projelerini için TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait programlardan sizin için en uygun olanlarını belirleyerek proje kapsamının oluşturulmasında fonlanma sürecinin sonlanmasına kadarki tüm süreçte bir çözüm ortağı olarak hizmet sağlamaktadır. 

AR-GE PROJESİ YÖNETİMİ VE İZLEME

İNNOEM ekibi; TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TTGV,  KOSGEB ve Avrupa Birliği gibi Ar-Ge’yi fonlayan kuruluşlara ait desteklerde proje fikri oluşturulması başvuru hazırlanması ve proje kabulü sonrası mali ve teknik izleme raporlarının oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

AR-GE MALİ YAPILANMA DANIŞMANLIĞI

İNNOEM ekibi olarak 5746 Sayılı kanundan doğan vergisel teşviklerden yararlanılması, proje bazlı maliyet ve gelir takibinin yapılabilmesine yönelik muhasebe ve finans yapılandırmaları gerçekleştirilmektedir.